Van reflex en quick fix naar leiderschap en wijsheid

Overal waar ik kom en bij iedereen die ik spreek, gaat het over verandering. We zijn
het er allemaal over eens. We moeten en we willen het anders doen. Genoodzaakt
door externe ontwikkelingen (urgentie) en/of geïnspireerd door een meer eigentijdse
visie (ambitie).

Het praten over verandering, dat gaat mensen over het algemeen vrij gemakkelijk af.
Het ook daadwerkelijk doen, dat blijkt altijd weer een lastige opgave. Dan pas ervaren
we hoe we eigenlijk vast zitten in onze oude vertrouwde reflexen en comfortabele
patronen.
Eigenlijk weten we dat ook allemaal en wordt het tijd dat we iets met die ervaring
gaan doen! Dat we daar een goeie oplossing voor gaan vinden.
In dit artikel bespreek ik een model dat mensen kan helpen om te ervaren wat nodig is
om te veranderen. Om mensen bewust te laten zijn dat we vaak (onbewust) acteren
vanuit primaire reflex of op de automatische piloot (model: level 1 en 2). En dat
verandering pas mogelijk wordt als we daar de juiste mindset en attitude voor kiezen
(model: level 3 en 4).

Lees meer
crisis en leiderschap

Een quick fix of nieuw perspectief?

Mensen zijn gewoontedieren. We houden graag vast aan bestaande patronen en
structuren. Terwijl deze tijd ons juist een spiegel voorhoudt en aanspoort om op andere
manieren te kijken. Dat vraagt moed. Moed om je eigen overtuigingen te
heroverwegen. Om jezelf kwetsbaar te durven tonen. Wat doe jij?

In dit artikel wil ik over persoonlijke leiderschap twee invalshoeken bespreken:

  • Een crisis in de buitenwereld vraagt om een kritische reflectie op onze binnenwereld.
  • Een crisis laat zich niet oplossen door oppervlakkige aanpassingen.
Lees meer