Team Coaching

Organisaties opereren in een wereld en tijd die gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid, complexiteit en grote onzekerheid. Voor de een vormt dat een kans. Voor de ander een bedreiging. Ik geloof dat hierdoor in ieder geval een grote urgentie is ontstaan om als organisatie en als team vanuit innerlijke drijfveren en unieke kwaliteiten een inspirerende en duidelijke koers te bepalen en stevig zelf de regie te pakken.

Het belang van de Storming fase van een team

Ik ervaar altijd weer dat de juiste condities om tot een optimaal functionerend team te komen, of om een goeie samenwerking te bereiken, absoluut niet vanzelf ontstaan. Dat vraagt een serieuze inspanning van het hele team.

Bruce Tuckman* geeft ons hiervoor in zijn Team-fasen model een waardevol reflectiemodel. Volgens hem ontstaan de inspiratie, duidelijkheid en gemeenschappelijke focus vooral in de “Storming fase”. Het perspectief is vervolgens dat het zijn van een succesvol team het logische gevolg is van met elkaar de juiste dingen goed te doen. En daarop met elkaar op te vertrouwen!

Team-fasen model Bruce Tuckman

Het is mijn rol om organisaties en teams daarbij te inspirerende en te faciliteren.

Veel organisaties en teams blijven een beetje hangen in de Storming fase. Of vermijden deze zelfs. Omdat de Storming fase ook ingewikkeld kan zijn. Omdat tegenstellingen zichtbaar worden en eventueel kunnen leiden tot confrontatie of tot conflict. Het grote gevaar is dan dat er een voedingsbodem kan gaan ontstaan voor verschillende percepties en interpretaties, die weer kunnen leiden tot inefficiency, irritatie, frustratie en verwijdering. Dit is natuurlijk zeer ondermijnend voor de samenwerking, de gemeenschappelijke focus en dus team resultaat.

Monty C&D Team Ontwikkeling Model

In mijn rol als Team Coach heb ik steeds weer ervaren dat het succes van een team wordt bepaald door een aantal terugkerende succesfactoren. Ik heb ook duidelijke ervaren dat deze factoren met elkaar samenhangen. Dat is ook wel logisch omdat ik organisaties en teams benader als een systeem.

Het onderstaande model is een ervaringsmodel, en een model dat is ontstaan uit de integratie van enkele bedrijfskundige en veranderkundige modellen, evenals kennis en ervaring uit de topsport. Ik gebruik deze in mijn consultancy en coaching praktijk als reflectiemodel, en als leidraad voor een integrale veranderaanpak. 

Het zwaartepunt van mijn coaching activiteiten ligt vooral op de onderste helft van dit model. Daar waar het gaat om visie en het mobiliseren van het grootste potentieel van de mensen. Ik geloof en het is mijn ervaring dat het team dan zelf invulling kan geven aan de bovenste helft.

Het meervoudige perspectief van een goed team

Het perspectief van een goed functionerend team is aanzienlijk:

  • Allereerst biedt het natuurlijk de grootste kans op succes. De sport leert ons dat het beste team uiteindelijk vaak er vandoor gaat met de overwinning. En we weten ook dat dat niet altijd het team is met de beste spelers.
  • Daarnaast zie ik een goede samenwerking in bijna alle situaties als het beste antwoord op al de vraagstukken waar mijn klanten mij voor benaderen. Zelden of nooit is er onvoldoende inhoudelijke intelligentie, ervaring en/of kwaliteit aanwezig om op de juiste wijze om te gaan met de uitdagingen die er altijd zijn. De belangrijkste en grootste uitdaging zit vooral in het mobiliseren van de unieke talenten van alle teamleden. Het functioneel maken van kennis en ervaring. Het creëren van een veilige omgeving waarin iedereen zich vrij voelt om het beste van zich zelf te laten zien.
  • Vervolgens geeft een goeie samenwerking een gevoel van betekenis. Omdat mensen het gevoel hebben er toe te doen. Omdat mensen betrokken zijn bij elkaar.
  • Tot slot geloof ik dat het werken in een team een ideale setting is om te leren. Om de verschillen tussen mensen te ervaren. Om perspectieven uit te wisselen. Om je eigen leefwereld te verruimen. En zo een wijzer, intelligenter en ook respectvoller persoon te worden. Om je zo te ontwikkelen als professional en als mens.

Zie hiervoor ook het onderdeel “Zingeving”.