Leiderschap is van/voor iedereen.

Ik heb een brede interpretatie van het begrip leiderschap. Leiderschap beperkt zich in mijn visie niet alleen tot de leider, de directeur of de manager. Het gaat ook verder dan het leiderschapsteam, de directie of het Management Team. Leiderschap is voor iedereen. Ik zie (persoonlijk) leiderschap als een noodzakelijke kwaliteit om jezelf te ontwikkelen. Om het beste te halen uit jezelf. En om van betekenis te zijn je omgeving. Om impact te hebben.

Verandering is een keuze

Natuurlijk hebben de formele leider en het leiderschapsteam een speciale rol. Een hele belangrijke rol. In al de programma’s die ik de afgelopen 20 jaar heb mogen begeleiden heb ik altijd ervaren dat uiteindelijk de leider en het leiderschapsteam de grenzen van het succes van een programma bepalen. Ik heb vaak ervaren dat teams en mensen zich enorm kunnen ontwikkelen en dat grote veranderingen mogelijk zijn. In alle gevallen werd onderkend dat het ook moeilijk is en dat het een bewuste keuze en inzet vraagt van iedereen.

Ik weet inmiddels ook dat als je er niet echt in gelooft, of niet echt wilt, of niet echt bereid bent om er in te investeren, dan zal elk initiatief stranden en het cynisme van het team en de mensen in het team voeden.

Leiderschap vraagt moed

Echte ontwikkeling van leiderschap vraagt moed. Moed om jezelf kwetsbaar te durven tonen. Moed ook om je schaduw onder ogen te durven komen. Moed om niet alleen te praten over je overtuigen, over je kwaliteiten, maar ook de moed om je te durven verdiepen in aspecten van jezelf die minder comfortabel voelen. Terreinen waar je minder zeker van bent. Soms zijn dat eigenschappen die te maken hebben met je karakter, met je temperament. Soms zijn het ook reflexen en patronen die zijn ontstaan in het verleden of mechanismen die je eens hebben gediend als strategie, maar nu een averechts effect sorteren.

Andere keuzes durven maken

Het leven van vandaag is veel minder voorspelbaar dan het was. De uitdagingen van nu laten zich niet meer oplossen door de antwoorden van voorheen. Dat betekent dus dat we onszelf moeten blijven ontwikkelen. Dat we andere keuzen moet durven te maken. Ook als dat misschien wat onwennig aanvoelt. Dat betekent ook dat we elkaar nog harder nodig hebben. Dat we nog beter moeten luisteren. Dat we de intelligentie en de ervaring van het team op waarde moeten schatten. En deze optimaal moeten gaan mobiliseren.

Leiderschap toont zich in de praktijk

Leiderschap heeft in mijn beleving ook iets van urgentie. Leiderschap is niet alleen iets om over te praten. Of om over te lezen. Het staat niet op zichzelf. Leiderschap is wat mij betreft noodzakelijkerwijs gekoppeld aan het echte leven. Aan de dagelijkse praktijk. Het leven is dynamisch. De uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden veranderen. Door middel van leiderschap passen we ons steeds aan. Kijk wat nodig is. En verwelkom alles van buiten als een kans om jezelf als mens te ontwikkelen. Beschouw elke crisis als opportunity om een groter potentieel vrij te maken.

Mijn rol als trusted advisor en coach

Ik geniet van mijn rol als trusted advisor, als coach van leiders, van leiderschapsteams en van professionals die willen werken aan hun leiderschap. Om bezig te zijn op het scheidsvlak van de mens en de praktijk. Om mensen te helpen groeien en te ontwikkelen. En om te zien dat deze innerlijke groei bijna automatisch leidt tot betere resultaten.