De voordelen en toepassing

  • Door het Insights Discovery profiel krijgen de medewerkers meer inzicht in zichzelf en in elkaar.
  • Ze krijgen hierdoor ook een referentiekader aangereikt om alternatieve invalshoeken te overwegen en meer “agile” te leren zijn.
  • Een profiel leent zich uitstekend als basis voor talentontwikkeling.
  • Met de individuele profielen van een team kun je door middel van het Team Profiel heel eenvoudig een diepte analyse maken van een team.
  • De kleurentaal van Insights Discovery gebruik ik verder bij de ontwikkeling van: leiderschap, cultuur, sales en account management.

Jungiaanse voorkeuren

Insights Discovery maakt gebruik van een kleurentaal met vier kleuren. Deze kleuren vormen een interpretatie van een aspect van de Jungiaanse Psychologie. Namelijk die van de functies denken en voelen, gewaarworden en intuïtie, en de bewustzijnsinstellingen introversie en extraversie.

Elke kleur staat voor specifieke kwaliteiten. Waarbij elke kwaliteit ook een schaduwzijde kent. Ieder mens beschikt over alle vier de kleuren. De verhoudingen binnen die kleuren vormen de typering van ieder individu. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder profiel goed is in zich zelf. De waarde van het profiel ontstaat tegen de context en het gewenste perspectief waarin een individu opereert.

Om mij te verder verdiepen in de Jungiaanse Psychologie, heb ik in 2014 met veel plezier en interesse een 2-jarige opleiding gevolgd in de Analytische Psychologie.

Insights Discovery is not for dummies

Elk instrument, elke taal heeft als risico dat het de werkelijkheid geweld aan doet. Dat het de complexiteit en dynamiek en daarmee ook de creativiteit juist teniet doet. Dat het verwordt tot een statisch gebeuren. Dat het zich ontwikkeld tot een self-fulfilling prophecy. Ik ben mij daar zeer bewust van. In mijn blog “Insights is not for dummies” ga ik hier dieper op in.

Toch ben ik ervan overtuigd dat, mits deze systematiek juist wordt toegepast, het nadeel niet opweegt tegen het voordeel dat mensen meer bewustzijn ontwikkelen voor zichzelf en de wijze waarop dat zelf zich presenteert in het leven. Nadrukkelijk zonder de pretentie dat daarmee het werk gedaan is. Tegendeel. Dan begint het pas!