crisis en leiderschap

Een quick fix of nieuw perspectief?

Mensen zijn gewoontedieren. We houden graag vast aan bestaande patronen en
structuren. Terwijl deze tijd ons juist een spiegel voorhoudt en aanspoort om op andere
manieren te kijken. Dat vraagt moed. Moed om je eigen overtuigingen te
heroverwegen. Om jezelf kwetsbaar te durven tonen. Wat doe jij?

In dit artikel wil ik over persoonlijke leiderschap twee invalshoeken bespreken:

  • Een crisis in de buitenwereld vraagt om een kritische reflectie op onze binnenwereld.
  • Een crisis laat zich niet oplossen door oppervlakkige aanpassingen.
Lees meer