Ik ben niet echt een type voor goede voornemens aan het begin van het jaar. Allereerst geloof ik niet zo in een “willekeurig” vastgesteld nieuw begin. Voor mij is elke dag weer een nieuw begin. En heb ik de ervaring dat het begin en eind van verschillende fasen in mijn leven geen rekening houden met de jaarkalender.

Dit jaar is het anders. Nu heb ik wel aandacht besteed aan mijn intenties voor komend jaar. Omdat ik dit jaar wel het gevoel heb dat het nieuwe jaar samenvalt met een overgang naar een nieuwe fase.

2016 een onrustig jaar.

2016 was voor mij een jaar van onrust en een paar flinke tegenslagen. Een jaar waarin een aantal vertrouwde omstandigheden zijn gaan schuiven.

Gezondheidsprobleem

Zo ben ik voor het eerst in mijn leven geconfronteerd met een serieus gezondheidsprobleem. Een nieuw fenomeen voor mij, wat me geleerd heeft om bewuster te leven, en nog beter te zorgen voor lichaam en geest.

Vertrek TDNA

Daarnaast heeft mijn bewuste keuze om te vertrekken bij de TDNA, toch meer impact gehad dan ik van tevoren had ingeschat. Ik moest na 8 jaar TDNA wennen aan deze nieuwe situatie.

Verder heb ik er voor gekozen om weer even terug naar de basis te gaan. Om voor me zelf te bepalen hoe ik mijn zakelijke rol het liefste zou willen gaan vormgeven. Waar ik het meest in mijn kracht sta. Wat ik het allerliefste doe. En waar ik het meeste kan betekenen voor anderen.

2017 nieuw perspectief

Deze twee ervaringen hebben een grote rol gespeeld in de dynamiek van 2016. En op beide terreinen heb ik het gevoel dat er een nieuwe balans is ontstaan. En er weer ruimte is voor nieuwe perspectief.

De 7 hermetische principes

In 2017 wil ik me meer laten inspireren en leiden door de 7 zeven zogenaamde hermetische principes. Deze Principes zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw beschreven in The Kybalion. In The Kybalion worden de zeven originele waarheden toegelicht die duizenden jaren geleden in Egypte onderwezen werden door de filosoof Hermes Trismegitus.

De anonieme schrijvers van The Kybalion stellen dat deze zeven hermetische principes de essentie van de aard, betekenis en werking van het universum en het leven beschrijven. Dus ook ons eigen persoonlijke leven. Dat deze zeven principes als sleutel dienen om inzicht te geven in de achterliggende overeenkomsten tussen alle universele wijsheidstradities.

Afgelopen jaar ben ik deze 7 hermetische principes tegengekomen in mijn coachingsopleiding Transformational Presence in Leadership and Coaching.

Een heel eigentijdse aanpak, die dus ook werkt met hele oude en doorleefde wijsheid. Een combinatie van nieuw en oud die me zeer aanspreekt!

Heel interessant is dat Marja de Vries in haar boek De Hele Olifant in Beeld de 7 hermetische principes beschrijft vanuit een wetenschappelijk kader. Elk van de 7 principes wordt getoetst aan de stand van de huidige wetenschappelijke inzichten. Een waardevolle exercitie om spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verbinden. En een blijk dat deze twee werelden elkaar steeds dichter naderen.

De wet van Ritme

Eén van de 7 principes is de Wet van Ritme. Alles is voortdurend in verandering. Alles kent een bepaald ritme van komen en gaan. Er bestaan veel cyclische bewegingen, waarvan sommige kort duren (bijv. eb en vloed) en andere langer (bijv. de 4 jaargetijden). Deze terugkerende bewegingen zijn niet een eindeloze reeks herhalingen van hetzelfde, maar cycli van ontwikkeling en vernieuwing.

Ook wij mensen kennen in ons leven zo’n cyclisch proces. Hoe meer we in staat zijn om de ritmische golven van ons eigen leven en de ontwikkeling van ons bewustzijn te herkennen, des te meer zullen we bewust ‘met de stroom’ mee kunnen bewegen. Zoals een surfer gebruikt maakt van de kracht van een golf.

Deze wetmatigheid heb ik afgelopen jaar ervaren. Door me bewust te zijn van een aantal belangrijke verschuivingen die zich hadden voorgedaan in mijn persoonlijke en zakelijke leven. Vroeger zou ik deze ontwikkelingen ontkend hebben. En geforceerd op zoek zijn gegaan naar snelle oplossingen. Als roeien tegen de stroom in. Ten koste van veel kracht, en weinig of geen resultaat. Dit keer was ik me erg bewust van de situatie en heb ik me aangepast. Hiermee heb ik mijn vitaliteit behouden, en voel ik mee optimaal geprepareerd om te beginnen aan een nieuwe cyclus van groei.

Deze wetmatigheid pas ik ook regelmatig toe in mijn werk als teamcoach. Om leiders van teams en hun mensen zich bewust te laten zijn van hun cyclus. Zitten ze in een fase van bloei of van neergang? En wat betekent dat? Wat verandert dat in de focus van een team? Hoe kun je die focus realiseren? En wat vraagt dat van de mensen?

Toepassing van de 7 principes

Een belangrijke en goeie vraag is natuurlijk hoe mij deze 7 principes kunnen helpen. Hoe ik ze kan toepassen. En wat ik hiermee denk te gaan bewerkstelligen. Het zijn immers geen hele gemakkelijke, of heel toegankelijke principes.

Vergroten van bewustzijn

Het antwoord en de kracht zit in het woordje bewustzijn. De principes geven mij een inspiratie en kader om mijn eigen bewustzijn te vergroten. Om mijn blik te verruimen. Om beter aan te sluiten op de situaties waarin ik me dagelijks bevind. Niet alleen vanuit mijn ego, die zich prettig voelt bij controle, doelen en resultaten. Die een sterke voorkeur heeft voor het IK. Maar ook vanuit een breder perspectief dat veel groter is dan mijn ego. Een perspectief dat me in contact houdt met de niet-zichtbare dimensies van het leven. Dimensies die grote invloed hebben op het dagelijkse wel en wee. Of ik nou wil of niet.

Ontdekken van eigen wijsheid

In mijn rol als coach van organisatie, teams en mensen heb ik weer wat extra’s om mee te werken. Een nieuw aanknopingspunt om met mensen in gesprek te gaan. Om hun eigen betekenis te ontdekken in de situatie waarin ze zitten. En om hierin hun eigen wijsheid te ontdekken om die situatie aan te grijpen om verder te ontwikkelen. En te groeien.

Een geweldig nieuw jaar

Wat het me in 2017 gaat opleveren en waar het me gaat brengen, dat is nog zeer de vraag. Natuurlijk is dat zo. Wie weet nou wel wat 2017 gaat brengen? Ik heb wel een heel goed en vertrouwd gevoel dat deze principes me voorzien van een beetje extra levenswijsheid die me vast van pas gaan komen. En die er mede voor hebben gezorgd dat ik een enorme zin heb om er een geweldig nieuw jaar van te maken.

Ik wens iedereen veel wijsheid toe in 2017!