Personal coaching

Binnen de teamtrajecten doe ik ook veel aan personal coaching. Ik voer veel gesprekken met mensen die behoefte hebben om te klankborden. Om hun professionele rol beter te verbinden met wie ze zijn als mens. Of omdat ze het gevoel hebben dat ze op een tweesprong staan. En een sparringpartner willen hebben om het krachtenveld betekenis te geven. Om met een goed gevoel de juiste keuzes te maken.

Sowieso ben ik in mijn teamtrajecten ook betrokken bij het leiderschap van de belangrijkste spelers. Omdat deze uiteindelijk de mate van succes gaan bepalen.

Uiteindelijk komen in alle coachings vraagstukken de volgende thema’s aan de orde:

  • waar sta ik in mijn leven?
  • wie ben ik?
  • wat wil ik? Waarom?
  • welke moed vraagt dat van mij?
  • wat ga ik doen?
  • hoe ziet succes er uit voor mij?
  • hoe ga ik het aanpakken?

Ik zie het als mijn rol om mensen te helpen om zelf inzichten op te doen. Om zich te verbinden met hun eigen wijsheid. Om zelf weer inspiratie te voelen. En duidelijkheid te krijgen. Zodat ze weer een helder beeld krijgen welke pad het beste is.

Ik geloof in korte trajecten van een paar gesprekken. Zodat een momentum gecreëerd wordt om de inzichten ook toe te passen in het dagelijkse leven.