Transformational Presence Leadership & coaching

Een groot deel van mijn leven heb ik sterk vertrouwd op de kracht van mijn denken. En heb ik gedacht dat ik door mijn denken de  antwoorden zou vinden op de vele vragen en vraagstukken waar ik dagelijks mee geconfronteerd werd. Tot dat deze overtuiging steeds vaker geprovoceerd werd en ik begon in te zien dat ik ook over andere bronnen van intelligentie kon beschikken. Zo heb ik geleerd om steeds meer en beter gebruik te maken van mijn Intuïtie. Door mijn intuitie ben ik in staat om goed om te gaan met grote complexiteit. Weet ik heel snel verbanden te leggen en de prioriteiten te stellen. Ik hoef me daar nauwelijks voor in te spannen. Het komt als het ware van zelf.

Een andere kwaliteit die ik steeds meer heb weten te waarderen is mijn gevoel. Mijn gevoel zorgt voor de verbinding. Allereerst de verbinding met me zelf. De verbinding met mijn meest authentieke zelf. En ook de verbinding met de ander. Zodat er een daadwerkelijk relatie kan ontstaan. 

Transformational Presence Leadership & Coaching (TPLC) biedt praktische oefeningen om alle verschillende vormen van intelligentie in de praktijk te brengen. Om het grootste potentieel van elke situatie te onderzoeken en je mee te verbinden.

TPLC hanteert het uitgangspunt dat de wereld waarin we leven bestaat uit relaties. Wij als mensen maken onderdeel uit van een groot virtueel netwerken van mensen. Ieder mens vormt een schakel in dit netwerk. Onze effectiviteit wordt bepaald door de wijze waarop wij ons gedragen binnen dit netwerk. Anderzijds onderhouden wij relaties met het leven. Er zijn verschillende houdingen mogelijk ten aanzien van het leven. Sommige mensen ervaren het leven als een kans. Anderen als een bedreiging. Sommigen ervaren het leven als dynamisch en veranderlijk. Anderen mensen zien het patroon en varen wel bij routines.

In de filosofie van TPLC gaan we er van uit dat alles in beweging is. Dat we altijd verkeren in een overgangsfase. Gelijk de cyclus in de natuur. Elk jaargetijde is een overgang van het ene naar het andere jaargetijde. Van de winter, naar de lente, naar de zomer. Elk jaar weer. Deze benaderingswijze hecht veel waarde aan het herkennen en erkennen van de typische manifestaties van het tijdsgewricht. Om als individu of als team vast te stellen welke leiderschap passend is. En welke moed dat van ieder persoon vraagt.

TPLC is een zeer eigentijdse methode, om als compleet mens een weg te vinden in de dynamiek van het leven.