Insights Discovery

In 2006 heb mij laten accrediteren in Insights Discovery.

Insights Discovery biedt tools en taal die enorm behulpzaam kan zijn in het verkrijgen van zelfinzicht, inzicht in de ander en in teamdynamiek. Deze inzichten verschaffen zeer waardevolle aanknopingspunten voor leiderschap en strategie.

Insights Discovery maakt gebruik van een kleurentaal met vier kleuren. Deze kleuren vormen een interpretatie van een aspect van de Jungiaanse Psychologie. Namelijk die van de functies denken/voelen, gewaarworden en intuïtie, en de bewustzijnsinstellingen introversie en extraversie. Elke kleur staat voor specifieke kwaliteiten. Waarbij elke kwaliteit ook een schaduwzijde kent. Ieder mens beschikt over alle vier de kleuren. De verhoudingen binnen die kleuren vormen de typering van ieder individu. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder profiel goed is in zich zelf. De waarde van het profiel ontstaat tegen de context en het gewenste perspectief waarin een individu opereert.

Insights Discovery helpt mij enorm om mensen in contact te laten treden met een unieke en belangrijkste drijfveren en kwaliteiten. Maar ook om mensen andere perspectieven te kunnen laten waarderen. Dit voedt samenwerking en persoonlijke ontwikkeling.

Activiteit

Polariteit

Waarnemen
Manier om informatie te verwerken
Gewaarworden
In het hier en nu, en gedetailleerd
Intuïtie
Toekomstgericht, en abstract
Oordelen
Manier om te komen tot een besluit
Denken
Causaal en volgens wetten van logica
Voelen
De kwalitatieve ervaring en menselijke, relationele aspecten.
Gerichtheid
Inspiratie vanuit binnen of buitenwereld
Introversie
Reflectief vanuit de binnenwereld
Exraversie
Interactief en actief met buitenwereld.

Om mij te verdiepen in de Jungiaanse Psychologie, heb ik in 2014 een 2-jarige opleiding gevolgd in de Analytische Psychologie.

Insights Discovery in het kort

  • Iedereen is uniek … en elk individueel Discovery Profiel dus ook!
  • Eenvoudig, makkelijk te onthouden kleurensysteem
  • Positief, ondersteunend taalgebruik bevordert het gevoel van ‘ik ben oké, jij bent oké’
  • Uitgebreid getoetst op validiteit en nauwkeurigheid
  • Helpt mensen om inzicht te krijgen in hun (werk)stijl en in de invloed hiervan op anderen
  • Stelt mensen in staat om hun interpersoonlijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen, met betere teamprestaties en een positievere en productievere werkomgeving als gevolg
  • Het Discovery systeem is gemakkelijk te begrijpen en te onthouden. Dat is een van de redenen waarom het zo’n blijvend succes is. Mensen blijven Discovery ook op de langere termijn toepassen in hun dagelijkse praktijk, met wezenlijke veranderingen als resultaat